Home

 

Transform not only your mind but also your body

 

Transformeer niet enkel je geest maar ook je lichaam

 

Onze gedachten zijn ruis, ontstprongen uit het leven hier op aarde met zijn vele indrukken. Onze ziel communiceer niet via gedachten; ze communiceer via ons hart - ons gevoel - onze intuïtie. Ze fluistert ons toe en geeft ons zachte duwtjes in de juiste richting. Meestal gebeurt dit in een onuitspreekbare taal, maar duidelijk begrijpbaar voor degene die bereid is om te luisteren.

 

Stéphanie Haezebrouck

 

Our thoughts are like white noise, originating from life here on earth with its many impressions. Our soul does not communicate through thoughts; she communicates through our heart - our feelings - our intuition. She whispers to us and pushes us gently into the right direction. This is usually happens through an unspeakable language, but is clearly understandable to the person who is willing to listen.

 

Stéphanie Haezebrouck

 

Oracle cards

 

Receive personal guidance at home by the help of Oracle cards

 

Krijg raad aan huis aan de hand van orakelkaarten

 

About

 

Over mij

Copyright © All Rights Reserved